Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής

arthroskopisi podoknimikis
22-06-24

Ελάχιστα επεμβατική - αναίμακτη μέθοδος αποκατάστασης βλαβών γόνατος - ώμου - ποδοκνημικής.

Ημερήσια νοσηλεία - ODC
- Εφαρμογή πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης - fast track
Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές ή/και αθλητικές δραστηριότητες.

Χόνδρινες βλάβες
Τρίγωνο Οστάριο

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Επανορθωτική Χειρουργική

Αρθροσκοπική Χειρουργική

Κατάγματα - Μικροεπεμβάσεις - Ρήξη Αχιλλείου