Αρθροσκόπηση Ώμου

arthroskopisi omou
22-06-24

Ελάχιστα επεμβατική - αναίμακτη μέθοδος αποκατάστασης βλαβών ώμου.

Ημερήσια νοσηλεία - ODC
- Εφαρμογή πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης - fast track
Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές ή/και αθλητικές δραστηριότητες.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Ρήξη Υπερακανθίου / Rotator Cuff

Εξάρθρημα Ώμου / Βλάβες Slap

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Επανορθωτική Χειρουργική

Αρθροσκοπική Χειρουργική

Κατάγματα - Μικροεπεμβάσεις - Ρήξη Αχιλλείου