Ιατρείο: Βασ. Όλγας 128,54645
Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο:
Ά Ορθοπαιδική Κλινική, Μεσόροφος, γραφείο 55