Ισχίου

pathiseis isxyou
22-06-24
  • Οστεοαρθρίτιδα / Αρθροπάθεια
  • Οστικό Οίδημα / Άσηπτη νέκρωση
  • Τροχαντηρίτιδα / Θλάσεις
  • Υποκεφαλικό κάταγμα
  • Διατροχαντήριο κάταγμα