Αγκώνα - Πηχεοκαρπικής - Άκρας Χειρός

pathiseis agona
22-06-24
  • Επικονδυλίτιδες
  • Ωλένια Νευρίτιδα
  • Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας – Ωλεκράνου
  • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
  • Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain
  • Trigger Finger (εκτινασσόμενος δάκτυλος)
  • Γάγγλια
  • Κατάγματα Πηχεοκαρπικής - 5ου Μετακαρπίου